Část I

SCA 706-710. Výňatek z rozhovoru v časopise Nový čas, který se uskutečnil v Bratislavě na Slovensku 11. listopadu 1993

Mohl byste nám říci, o čem jste mluvili v průběhu vašeho interview s naším prezidentem?

Sri Chinmoy: Prezident Kováč byl ke mně neobyčejně laskavý a soucitný. Váží si toho, co dělám na Slovensku a v České republice, a já jej obdivuji kvůli jeho mnoha, mnoha dobrým vlastnostem. Často používám sousloví „vzájemná závislost“. Váš prezident má opravdu velice dobré srdce. Snaží se vynést na povrch dobré vlastnosti všech lidských bytostí a také národů – jak těch sousedních, tak i vzdálených.

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy odpovídá, část 20, Agni Press, 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sca_20