Jak mohu zvětšit svoji upřímnost?

Sri Chinmoy: Svoji upřímnost a ostatní božské vlastnosti můžeš zvětšit jedině modlitbou. Máš-li čisté srdce, můžeš se modlit za všechno, co potřebuješ. Potřebuješ-li mír, musíš se modlit za mír. Potřebuješ-li upřímnost nebo lásku, rozvineš si je pomocí modlitby a meditace. Musíš být současně studentem a učitelem. Jako student vyneseš na povrch upřímnost a čistotu. Jako učitel se musíš oznámkovat — šedesát bodů ze sta, sedmdesát bodů ze sta, devadesát bodů ze sta. Každý den se musíš zeptat sám sebe, kolik jsi vědomě udělal dobrých věcí a kolik jsi vědomě udělal špatných věcí. O nevědomých věcech nevíš, ale ty vědomé znáš. Snaž se snížit počet věcí nejrůznějšího druhu, které jsi udělal špatně. Postavíš-li se na stranu dobrých činů, budeš schopen zvětšit všechny své božské vlastnosti. Ty budeš soudcem. Budeš učitelem i studentem. Takto může každý jednotlivec činit rychlý, rychlejší a nejrychlejší pokrok.

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy odpovídá, část 20, Agni Press, 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sca_20