Existuje ve světě duší hudba jako u nás, i když duše nemají fyzické uši?

Sri Chinmoy: Ne, ve světě duší existuje jiná hudba. Tam je hudba nekonečně sladší a hlubší než tady. Můžeme ji však slyšet jenom pomocí vnitřních uší. Když chceš zpívat ve světě duší, musíš si otevřít hrdelní centrum. A jestli chceš slyšet hudbu duše, musíš si otevřít třetí oko. Třetímu oku se v sanskrtu říká ádžňa a hrdelnímu centru višuddha. Tato dvě centra si musíš otevřít, pokud chceš slyšet hudbu duše a také pokud chceš zpívat tak, že se ztotožníš s písní, kterou zpívá duše. Ve světě duší existuje hudba a v srdečním centru existuje určitý druh světla. Srdečnímu centru se říká anahata, bezzvuký zvuk. To je další druh hudby, který neobsahuje zvuk. Nemůžeme ji slyšet obyčejnýma ušima. Uvnitř bezzvukého zvuku je také hudba duše, ale slyšet ji můžeš jenom tehdy, když jsi ve velice, velice hluboké meditaci, v nejvyšší výšce a nejhlubší hloubce své meditace.

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy odpovídá, část 20, Agni Press, 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sca_20