Část II

SCA 763-765. Následující otázky zodpověděl Sri Chinmoy 18. června 1999

Co to znamená, když se člověk narodí do duchovní rodiny, která je již na duchovní cestě?

Sri Chinmoy: Narodit se do duchovní rodiny a vstoupit do duchovního života od samotného narození představuje ohromnou výhodu. Značně to zkracuje cestu. Když se narodíš do duchovní rodiny, cesta se velmi, velmi zkrátí. Na druhou stranu, jsou tu i nepřátelské síly. Tyto nepřátelské síly se úporně snaží napadnout rodiče, kteří jsou již na duchovní cestě. Pokaždé, když vidí malé dítě, cítí, že k armádě se zase přidal další voják. Existují dvě armády: armáda duchovní strany a armáda nepřátelské strany. Nepřátelská strana tedy cítí, že duchovní strana dostala dalšího vojáka, a nakonec kdo ví, právě tento voják může být později velmi silný, může se z něho stát velitel. V takovém případě by se mohly nepřátelské síly dostat do opravdových potíží, takže mají pocit, že bude nejlépe, když na něj zaútočí, dokud je mladý.

To je záporná stránka věci. Kladnou stránkou věci je, že cesta je pro ty, kteří se narodili do duchovní rodiny, rozhodně kratší. Strom života rodiny už začal nést své plody. Když se potom narodí dítě, může tyto plody jíst od samého začátku. To ho posílí. Začne-li jíst takové plody od samého začátku, je velmi pravděpodobné, že bude během svého dětství i dospívání inspirovat ostatní už svou pouhou přítomností. Nezůstane samo — bude se stýkat s ostatními, ale ti v něm budou vidět něco velmi, velmi zvláštního, protože duchovnost má svou vlastní vibraci a auru. Někteří budou cítit tyto vibrace nevědomě, a jen velmi málo ostatních bude vědomě cítit, že v tom člověku je něco neobvyklého.

Vraťme se však k tvé otázce; narodit se do duchovní rodiny je opravdu skvělá, skvělá výhoda, protože potom se lze velmi rychle naučit duchovním základům, duchovní abecedě. Na druhou stranu se ve velmi vzácných případech může bohužel stát, že se někdo narodí do duchovní rodiny a potom se z něho stane mimořádně nebožský člověk. Nemusí jít po žádné duchovní cestě. Může jít svým vlastním směrem a dělat všechny možné nebožské věci. Takové smutné věci se stávají. Řekněme, že v nějaké rodině jsou dva synové. Jeden může být mimořádně duchovní a ten druhý, třebaže vypadal slibně jako jeho bratr, se může dát ve svém životě špatným směrem. Potom je ztracen.

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy odpovídá, část 21, Sri Chinmoy Centrum, 2001
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sca_21