Stromy 4

V Pondicherry jsem docela často chodíval do parku, který je před jídelnou ášramu. Chodil jsem tam alespoň jednou denně. Po obou stranách byly stromy. Tenkrát to bylo velice krásné a prosté místo. Teď je to velice moderní! Je tam mnoho soch, dětských hřišť a cvičebních mechanismů. Ale tenkrát to bylo velice oduševnělé a čisté.

Jednou pozdě večer jsem šel k jednomu konkrétnímu stromu a záměrně zastavil svůj srdeční tep. Tohle mohou jogíni udělat. Dokáží zastavit svůj puls a na nějakou dobu zastavit dech. Já jsem to udělal na tři nebo čtyři minuty. Ten strom stále uctívám. Je tam pořád. Mnohokrát jsem si ten strom vyfotografoval. Takže i já jsem měl několik významných zážitků se stromy. Je někdo, kdo nebude mít vysoké zážitky se stromy?


SCA 785. Následují dodatečné komentáře o stromech z 11. prosince 1999.

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy odpovídá, část 22, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sca_22