Novinář: Jak meditace pomáhá v této vaší mírové misi?

Sri Chinmoy: Jak získáme mír bez modlitby a meditace? Není jiné cesty. Politici mluví o míru. A v dalším okamžiku jdou a bojují. Můj způsob tedy nemá nic do činění s politikou, ačkoli mnoho politiků je ke mně velmi laskavých a jsou mi nakloněni. Když se setkám s lidmi z vysoké politiky, meditujeme společně a pokoušíme se dosáhnout vnitřního míru.

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy odpovídá, část 23, Madal Bal, 2007
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sca_23