Co bychom měli dělat na Joy Days?

Sri Chinmoy: Především musíte hrát aspoň dvě hry. Každý se jich musí zúčastnit. Nehledě na to, kolik vám je let, ať už dvacet nebo osmdesát, musíte se určitě zúčastnit, abyste cítili, že jste mladí. Také bych chtěl, abyste zpívali písně I am a seven-year-old girlI am a seven-year-old boy (Jsem sedmiletá dívka/Jsem sedmiletý chlapec). Zapomeňte na svůj věk — ať už je vám čtyřicet šest nebo padesát šest — myslete jen na sedm let. Jedním z účelů Joy Days je přesvědčit mysl, že jste mladí. Opičí mysl musí být zkrocena. Prostě opakujte: „Jsem mladý, jsem mladý, jsem mladý.“ Pak budete mít radost. Šrí Rámakrišna říkával, že opakováním „Jsem Pán Šiva, jsem Pán Šiva“ se stanete božskými. Tím, že budete říkat: „Jsem hříšník, jsem hříšník,“ budete odsouzeni k tomu, abyste zůstali hříšníkem. Opakujete-li: „Jsem mladý, jsem mladý,“ zůstanete mladí.

Z radosti získáte vše. Vpravo od mého domu bydlí dvě malé holčičky. Je jim asi čtyři a šest let. Jednoho dne mě viděly s mým „nejlepším žákem“. Oběma nám řekly, že můj „nejlepší žák“ vypadá starší než já. Řekl jim, že je mnohem mladší, ale ony mu nevěřily. Viděly moji radost. Cítily moje dětské srdce. Cítily ve svém vlastním srdci, že jsem jako ony. Můj „nejlepší žák“ se s nimi nedokáže bavit na jejich vlastní úrovni. To je důvod, proč říkaly, že jsem mladší.

Ve vašem případě byste měli zvýšit své dětské kvality. I když je vám šedesát nebo sedmdesát let, myslete si, že jste malý chlapec nebo dívka. Kdo je v rodině dražší než nejdražší? To nejmladší dítě. Matka, otec i starší bratři a sestry mají nejraději toho nejmenšího. Staří jsou zkamenělí. Jakmile si mysl pomyslí: „Jsem stará,“ Bůh řekne: „Ó, ty jsi starší než Já? Pak zůstaň vzadu. Nemohu pro tebe nic udělat.“ Ale myslíte-li si, že jste dítětem, Bůh řekne: „Já jsem také věčné dítě hrající si v Zahradě Nekonečnosti. Jsi Mé.“

Bůh Sám neustále roste a rozšiřuje se. Představivost mysli je omezená. Mysl nás jen činí menšími, sobečtějšími a slabšími. Rozlehlost srdce je však založena na jednotě a jednota vždy znamená rozpínání.

Během Joy Days se můžete dívat na video o tom, co jsem dělal, abych vás inspiroval. Uvidíte, že mohu-li v tomto věku skákat, i vy jste schopni dělat mnoho věcí. Cokoli dělám, dělám pro vás, pro lidstvo. V Bhagavadgítě Pán Krišna říká, že po realizaci Boha už nemusel nic dělat, kdyby však zůstal nečinný, celý svět by se zhroutil. Já jsem aktivní. Proto je můj malý svět — svět mých žáků — aktivní.

Vždy říkám, že je lepší být šíleným slonem a pohybovat se nějakým směrem než zůstat nečinným. Můžete zjistit: „Ó, tohle je špatná cesta.“ Pak si řeknete: „Vydám se jiným směrem.“ Když však nic neuděláte, když se stanete pánem lenosti, čeho pak budete moci dosáhnout?

Jsou někteří nešťastní žáci, kteří nevěnují Joy Days pozornost. Říkají si: „Ó, to je pro děti.“ V tom případě jim řeknu, že tento otec je rád se svými dětmi, ne s dospělými. Dospělým otec řekne: „Můžete se o sebe postarat svým vlastním způsobem.“ Rodiče jsou vždy rádi se svými dětmi, protože je děti potřebují a oni potřebují své děti.

Takže na sebe myslete jako na sedmileté, hrajte hry, dívejte se na mé video a dělejte cokoli, co vás inspiruje. Můžete společně nahlas předčítat, tak jako děti. Vyberte několik úryvků z mých knih a pak je nahlas předčítejte, jako když spolu zpíváte. Existují stovky způsobů, jak můžete jeden druhému udělat radost. Samozřejmě, že meditace musí být. Meditace by na Joy Days měla být alespoň třikrát nebo čtyřikrát, i kdyby měla být jen na deset minut. Také můžete deset nebo patnáct minut říkat nevinné vtipy, aby zmizela vaše mentální horečka.

Můžete si také navzájem sdělovat dobré novinky. Sdělujte si však šťastné zprávy, ne ty špatné. Před Joy Days může někdo zavolat do New Yorku, aby získal nějaké povzbuzující novinky. Kdysi jsem žádal některá hlavní centra, aby byla v kontaktu s New Yorkem, aby dostávala dobré zprávy. Nyní to někteří vzdali, cítí, že síla peněz je důležitější než síla srdce. Cítím však, že můžete-li získat alespoň špetku radosti, má cenu utratit pět dolarů, abyste ji získali.

Takže ti, kdo Joy Days nevěnují pozornost, by měli začít. Jste-li neochotní, dělejte to prozatím neochotně. Nakonec to dokážete dělat ochotně, až uvidíte, nakolik to zvýší vaši radost ve vašem vlastním duchovním životě.

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy odpovídá, část 24, Sri Chinmoy Centrum, 2002
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sca_24