Část II

Je pro žáka lepší vědět o tvé lásce, nebo cítit tvoji lásku?2

Sri Chinmoy: Vědět o mé lásce je pouze knižní znalostí. Z knih se dozvíte, jak miluji lidstvo. Cítit moji lásku je nekonečně důležitější než vědět o mé lásce. Naopak ale prostřednictvím cítění můžete vědět. Jestliže vám vaše srdce umožní cítit, jak moc vás miluji, tehdy se pokusíte přesvědčit svoji mysl: „Guru mne miluje, ačkoliv se usmál na někoho jiného, a ne na mne.“ Pocit toho, že vás miluji, musí být přenesen z vašeho srdce do vaší váhající nebo pochybující mysli. Jakmile je jednou vaše mysl přesvědčena o mé lásce, automaticky o ní budete vědět. A tak je nejlepší cítit a poté díky tomuto pocitu vědět o mé lásce.

Obyčejné lidské bytosti, které neaspirují, se mohou dozvědět pouze z knih, že je Bůh miluje. Poté, díky této znalosti, mohou jednou vstoupit do srdce a cítit v celém svém životě Boží Lásku. Jakmile ale jednou přijmete duchovní život, je to jiné. Od úplného začátku musíte cítit Boží Lásku ve svém srdci. Nezáleží na tom, kolik knih jste přečetli nebo kolik jich hodláte přečíst, nikdy nezískáte pocit Boží Lásky nebo lásky vašeho Mistra z knih. Pokud srdce tento pocit nepodpoří, pak nemá dlouhé trvání.

Vraťme se zpátky k tvé otázce — je nekonečně, nekonečně, nekonečně důležitější cítit moji lásku než o ní vědět. Zatímco o ní víš, můžeš se stát zmateným nebo pochybovačným. Zatímco ji ale cítíš, musíš nutně učinit obrovský pokrok, a nakonec přesvědčit svoji mysl o tom, že tě miluji. Jak můžeš cítit moji lásku? Díky svým vlastním modlitbám a meditacím. A jakmile jednou cítíš moji lásku po dny a měsíce, ocitáš se v jiném světě. Pokud víš o mé lásce prostřednictvím jiných lidí, nezískáš skutečné uspokojení a ani nebude trvalé. Znalost mé lásky nebude trvalá. Cítit moji lásku je jediná věc, která trvá neustále nebo dlouhou, dlouhou dobu.


SCA 9-19. 4. července 1994, po speciální meditaci na americký den nezávislosti, vyzval Sri Chinmoy své žáky k otázkám.

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy odpovídá, část 1, Sri Chinmoy Centrum, 2001
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sca_1