Jaký je rozdíl mezi tvou vyrovnaností a trpělivostí?

Sri Chinmoy: Vyrovnanost je nekonečně, nekonečně vyšší, hlubší a širší než trpělivost. V mém případě není srovnání mezi mou vyrovnaností a mou trpělivostí. Má vyrovnanost jedná každou vteřinu s univerzálním vědomím, s transcendentálním vědomím. Vyrovnanost je produkt univerzálního vědomí, transcendentální vědomí, nebo to můžete říct naopak: z vyrovnanosti vstupujeme do univerzálního vědomí, z vyrovnanosti vstupujeme do transcendentálního vědomí. Trpělivost je jako hmyz a vyrovnanost je jako milion obrů. Vyrovnanost duchovního Mistra pojednává o vesmíru. Duchovní Mistři se nezabývají pouze jedním nebo dvěma jednotlivci, jedním stem žáků nebo dvěma sty žáků. Vyrovnanost se musí vypořádat s vesmírem, se všemi lidskými bytostmi, se stvořením samotným. Trpělivost se zabývá pouze jednotlivci, které známe — našimi blízkými nebo osobami, se kterými se setkáváme v našem každodenním životě. Ale vyrovnanost se zabývá lidstvem, univerzálním vědomím. Vyrovnanost a trpělivost jsou tak odlišné. Jedno je jako malá kapka. To druhé je jako oceán.

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy odpovídá, část 27, (knižně nevydáno), 2014
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sca_27