S novým tisíciletím jsou spojovány velké naděje, ale já se obávám dvou věcí. První je, že se nezměním, a ta druhá, že Nejvyšší se unaví mým neustálým zachraňováním. Jsou tyto obavy oprávněné?

Sri Chinmoy: Místo abys zjišťoval oprávněnost svých obav, musíš je porazit. Existují dva způsoby, jak porazit strach. První způsob znamená cítit, že tě mohou kdykoli uškrtit nepřátelské síly. Potom budeš bdělý. Jestliže budeš stále přebývat uvnitř pevnosti, uvnitř tvrze, budeš v naprostém bezpečí.

Jiný způsob, jak porazit strach, spočívá v tom, že si představíš nebo pocítíš, kolik moci má síla strachu. Potom se budeš modlit k Nejvyššímu: „Prosím, dej mi nekonečně větší sílu, než má strach.“

Musíš svůj strach vyzvat na souboj. V opačném případě je velká pravděpodobnost, že tě jednoho dne přemůže pokušení, abys vyšel ven z pevnosti podívat se, jestli je strach opravdu tak silný, nebo jestli je silný jenom v tvých představách. Když jsou lidé uvnitř dobře chránění, občas díky pokušení vyjdou ven. Chtějí vidět, jak je to tam krásné, kdo na ně čeká, kdo se na ně dívá a tak podobně. Pokud však vyjdeš ven a vyzveš strach, potom nebudeš mít strach ani doma, ani na ulici.

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy odpovídá, část 28, Sri Chinmoy Centrum, 2002
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sca_28