Můžete říct něco o tom, jak překonat strach?

Sri Chinmoy: Strach je jedna z našich nejnepříjemnějších obtíží, je nesmírně obtížné jej překonat. Ale strach můžeme překonat silou naší jednoty. Když si vytvoříme jednotu, vždy strach porazíme. Dítě si vytvořilo jednotu se svým otcem. Otec je například 180 cm vysoký, udatný a silný. Ale v dítěti otec nevytvoří strach; dítě se otce vůbec nebojí. Proč? Protože si vytvořilo se svým otcem skutečnou jednotu. Proto není třeba, aby se na své straně otce bálo. Stvoření kolem nás vyvolává zbytečný strach v naší mysli nebo v naší pozemské skutečnosti, protože jsme si s ním nevytvořili svou skutečnou jednotu. Jestliže se oduševněle modlíme a meditujeme, vytváříme si volný přístup k vnitřní skutečnosti, která celým světem prostupuje.

Pro hledajícího je nejdůležitější ponořit se hluboko do nitra a objevit cestu, která vede ke všeprostupující jednotě se skutečností. Silou našeho vnitřního pláče, který nazýváme aspirací, stoupáme vzhůru a dosahujeme vysokého, vyššího, nejvyššího stavu vědomí, kde je vše jednotou. Tam, kde je jednota, neoddělitelná jednota, nemůže být dokonce ani špetka strachu. Strach se šíří, když se šíří pocit oddělenosti. Strach existuje, protože chceme vědomě či nevědomě zůstat odděleni od všeprostupující Skutečnosti, kterou věčně jsme.

Strach většinou zažíváme v mysli, a ne v srdci. Aspirující srdce ví, jak si vytvořit neoddělitelnou jednotu se skutečností, jež je uvnitř a vně. Pro pochybovačnou, podezřívavou a složitou mysl je však těžké souhlasit se skutečností, která rozkvétá přímo před námi. Mysl skutečnost před sebou podezřívá. Přijde dokonce i doba, kdy mysl, ke svému velkému překvapení, zpochybňuje svůj vlastní úsudek. Tehdy má mysl pocit ohromné nespokojenosti. Dříve byla soudcem a nyní se stala obětí svých vlastních úsudků. Srdce se naproti tomu snaží hned od začátku ztotožnit s okolní skutečností. Srdce silou svého ztotožnění vstřebává to, čím tato skutečnost je a co vyjadřuje. Žijeme-li v aspirujícím srdci, v srdci, které pláče po všeprostupující skutečnosti jednoty, muka strachu mohou snadno ustat.

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy promlouvá, část 3, (knižně nevydáno), 1976
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/scs_3