Sri Chinmoy promlouvá, část 4

Mohl byste promluvit o přijetí vedení od vysoce pokročilé bytosti, která není na zemi, ale předpokládejme v některé jiné dimenzi?

Sri Chinmoy: Ve vnitřním světě je mnoho dobrých bytostí. Máš-li k nim přístup, určitě vám budou schopni pomoct a vést vás k objevení Boha a k realizaci Boha. Na druhou stranu existují vnitřní bytosti, které nemusí být vůbec duchovní. Někdy předstírají, že jsou duchovní, jako falešní učitelé, a když je na nich hledající závislý a poslouchá jejich příkazy, může udělat vážné chyby. Má-li ale hledající ve vnitřním světě někoho, kdo jej vede a skutečně jej bere k realizaci Boha, má velké štěstí. Záleží na bytosti, se kterou jste ve styku.

Mohl byste promluvit o trpělivosti?

Sri Chinmoy: Trpělivost prodlužuje čas. Teď žijeme v pozemském čase. To znamená, že náš čas je velmi omezený. Musíme žít se svým omezeným životem nevědomosti. Měli bychom brát trpělivost jako něco, co prodlouží naše časové omezení. Řekněme, že se chceme stát běžcem na dlouhé tratě. Když běžíme, cíl se zdá velmi daleko, a my ho přesto chceme dosáhnout okamžitě. Jestliže si ale nedáme časový limit, do kdy musíme svého cíle dosáhnout, pokud ho nespoutáme, pak v nás a naším prostřednictvím bude působit světlo trpělivosti. Trpělivost je naše vědomé odevzdání se Boží hodině. Chceme dosáhnout svého cíle, protože Bůh chce, abychom ho dosáhli, a Bůh vybere hodinu. Až potom v Boží vybranou hodinu cíle dosáhneme, musíme si uvědomit, že je to uskutečnění naší trpělivosti.

Kdykoliv vystupuji, znervózním, a mé vystoupení tím špatně skončí. Můžu s tím něco dělat?

Sri Chinmoy: Ciťte, že nevystupujete před padesáti lidmi. Ciťte, že vás poslouchá pouze jeden člověk, a představte si, že ten člověk je hlupák. Nezáleží na tom, jak špatně zpíváte, jak máte špatný hlas, jen si představujte, že ten člověk je nekonečně horší. Nebo si myslete, že to je dvouleté dítě. Toto je lidský způsob.

Ale božský způsob je představit si, že přímo před vámi je Nejvyšší. Když vidíte Nejvyššího a cítíte, že vy jste také Nejvyšší, jak se potom jeden Nejvyšší může bát druhého Nejvyššího? Nejvyšší je pouze jeden. Když se pokloníte Nejvyššímu uvnitř každého jednotlivce v obecenstvu, ihned se s každým jednotlivcem stanete jedním a nebudete mít strach. Protože necítíte svou jednotu, bojíte se. Pokud jste ale jedním, nebojíte se. Toto je božský způsob.

Na Jamajce, v Západní Indii, mi někdo vyprávěl zábavnou příhodu. „Přišli jsme na konferenci a přednášející si stoupl a řekl, ‚Dámy a pánové, dvě osoby měly přednášet. Bylo to dohodnuto. Ale můj nejlepší přítel zmizel a já ho teď půjdu hledat.‘ Bůh mu řekl, že ho bude inspirovat a že se nemusí bát. Ale když přišel na pódium, Boha nikde neviděl. Všechno zapomněl a řekl, ‚To není fér. Můj přítel mě opustil, a tak ho jdu hledat.‘ A opustil pódium.“

Bhagavadgíta mluví o pročištění. Jak můžeme být pročištěni?

Sri Chinmoy: Jak můžeme být pročištěni? Svou bytost, svůj vnitřní i vnější život můžete pročistit tak, že budete hluboko uvnitř sebe cítit čerstvou květinu, hořící plamínek a stále zapálenou vonnou tyčinku. Vonná tyčinka, květina a plamen svíčky symbolizují čistotu. Můžete-li uvnitř sebe cítit například krásnou květinu, růži nebo lotos nebo jakoukoliv květinu, kterou máte rádi, pak děláte správnou věc. Dnes je to představa; ale budete-li si to představovat pět dní, deset dní, měsíc nebo dva, pak musíte uvidět a ucítit uvnitř sebe květinu. Nejprve ji můžete cítit, potom musíte uvidět existenci květiny a pak do vás automaticky vstoupí vůně a čistota květiny a pročistí vás.

Musíme cítit, že uvnitř sebe máme všechny božské kvality. Cítíme-li, že je nemáme, pak je skoro nemožné je získat. Cítíme-li, že Bůh je uvnitř nás, pak z tohoto důvodu jednoho dne spatříme Boha tváří v tvář. Ale pokud si myslíme, že Bůh uvnitř nás není, že je někde jinde, tak nikdy Boha nespatříme. Chceme-li ve svém životě něco dosáhnout, nejprve musíme cítit, že tuto věc máme uvnitř sebe. Ale protože jsme ji ještě neobjevili, musíme použít svou sílu představivosti, aby nám pomohla vynést ji na povrch.

Také musíme cítit, že jsme Boží děti. Nyní to necítíme. Udělali jsme hodně špatných věcí, a říkat, že jsme vybranými Božími nástroji, je vysmíváním se sám sobě. Takto to cítíme. Ale budeme-li si neustále říkat: „Ne, my jsme vybranými Božími dětmi. Hluboko uvnitř nás je božskost. Je tam Bůh, jen jsme Ho zahalili svou nevědomostí“, a budeme-li potom vzývat čistotu, nutně vyneseme na povrch svou vnitřní božskost. Měli byste cítit, že Bůh je uvnitř vás, čistota je uvnitř vás, jen je musíte odhalit. Jak je odhalíte? Odhalíte je tak, že si ve svém nitru budete představovat věci, které vidíte kolem sebe jako čisté — květiny, vonné tyčinky, svíčky — až se jednoho dne automaticky stanete čistými.

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy promlouvá, část 4, (knižně nevydáno), 1976
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/scs_4