Sri Chinmoy promlouvá, část 5

Jak můžeme zvětšit svou sílu vůle?

Sri Chinmoy: Jsou dva typy síly vůle. Jeden typ získáme ze třetího oka. Budeme-li se na něj koncentrovat, získáme obrovskou sílu vůle. Další typ síly vůle je ze srdce. Odtud získáme také intenzivní sílu vůle. Jestliže se budeme koncentrovat na oblast kolem pupku, získáme také určitý druh síly vůle, ale tato bude ničivá; nemůžeme ji použít k dobrým účelům. Tato síla vůle přichází z vitálního světa, a pokud nejsme ve svém vitálnu zcela pročištěni, zvláště v nižším vitálnu, můžeme tuto sílu použít nesprávně. Je-li ale pupeční centrum pročištěno, potom síla vůle, kterou jsme odtud získali, bude použita k božskému účelu.

Síla vůle, kterou máme v srdci je síla duše. Tuto sílu nemůžeme nikdy použít ke špatnému účelu. Nejbezpečnější z těchto tří je síla vůle přicházející ze srdce. Když se modlíte a meditujete, zkuste cítit, že hluboko v nitru vašeho srdce již určitou sílu máte, a chcete ji vynést do popředí. Sílu vůle z pupečního centra můžeme použít pro dobré i špatné účely, pro tvořivé nebo ničivé akce; ale síla vůle ze srdce může být použita jen pro dobro. Je velmi rychlá, jako kulka. Použijeme-li sílu vůle z pupečního centra, bude velmi, velmi hluboká a energická, ale v síle vůle ze srdce bude mateřská pozornost a zájem. Bude to obrovská vůle, ale mateřská vůle je také plná lásky a soucitu. Síla vůle ze třetího oka je jako síla vůle otce. Bude tam zájem, ale také moudrost.

Nejsnazší způsob, jak používat sílu vůle, je zaujmout pozitivní přístup. Používejte sílu vůle k tomu, abyste dělali něco pozitivního, ne k tomu, abyste nedělali nic negativního. Je důležité říci: „Nebudu lhát.“ Pokud ale řekneme: „Budu mluvit pravdu,“ takovéto použití naší síly vůle je účinnější. Když řekneme: „Nebudu to dělat,“ negativní vlastnost už získala polovinu své síly jen proto, že na ni myslíme. Pokud si mentálně opakujeme: „Nebudu žárlit,“ negativní vlastnost, kterou slovo ,žárlivost´ ztělesňuje, ničí naši mysl a my potom opravdu žárlíme. Jestliže řekneme: „Nebudu mít pochybnosti,“ slovo ,pochybnost‘ vstoupí do naší mysli a pochybnost automaticky přijde.

Výborné je, když řekneme: „Od této chvíle budu zcela oddaný Bohu. Budu plný víry. Budu zcela odevzdaný.“ Odevzdání a víra a oddanost jsou výborné. Naše síla vůle se automaticky zvětší, pokud máme neustále pozitivní pocity a vytváříme pozitivní tvrzení.

Rád bych, abyste popsal spojení mezi hudbou a duchovností, jak to vidíte vy.

Sri Chinmoy: Hudba a duchovnost jdou ruku v ruce. Samotný Bůh je Nejvyšší Hudebník a každá lidská bytost je nota v Jeho kosmické Hře. Bůh hraje v lidstvu svou kosmickou Úlohu prostřednictvím hudby. Prostřednictvím své hudby nabízí Bůh svým dětem poselství jednoty v mnohosti a také poselství mnohosti v jednotě. Když hrajeme oduševnělou hudbu, velmi rychle pozvedáme své vědomí. Oduševnělá hudba je formou aspirace, formou meditace. Hrajeme-li ale nebožskou hudbu, ničíme si své aspirující vědomí. Všichni, kdo jsou hledající nekonečné Pravdy, budou přirozeně hrát oduševnělou hudbu; a když hrají oduševnělou hudbu, vědí, že vědomě běží ke svému určenému cíli.

Co je to meditace?

Sri Chinmoy: Meditace je vzývání určité vyšší síly nebo vyšší skutečnosti do nižší části našeho bytí. Vyšší i nižší část jsou obě naše, ale vyšší skutečnosti, které se snažíme během meditace snést dolů, si jsou vědomy své jednoty s Bohem, kdežto nižší skutečnosti si toho vědomy nejsou. Když meditujeme, vzýváme vyšší skutečnost, aby vstoupila do nižší skutečnosti a dala jí pocítit, že také patří Bohu. A tak meditace je vzývání naší vyšší části, aby osvítila a přesvědčila nižší část, že nakonec může být také tak dobrá, božská a dokonalá, jako ta vyšší — za předpokladu, že přijme světlo, které sestupuje Shůry. Potom, když je nižší skutečnost řádně osvícena, bude schopna považovat Boha za svého stejným způsobem, jak Jej považuje skutečnost vyšší.

Řekl jste, že můžeme zvětšit svou čistotu opakováním Aum pětsetkrát denně. Pro mě je však velmi obtížné opakovat Aum pětsetkrát denně. Můžete mi poradit, co dělat?

Sri Chinmoy: Pokud je pro vás obtížné udělat to najednou, pak můžete mantru opakovat po částech. Rozdělíte-li si celý počet na deset částí, můžete mantru opakovat pokaždé jen padesátkrát. Řekněme, že chcete během dne vypít deset skleniček vody. Budete-li se snažit vypít všech deset sklenic najednou, nedokážete to. Vypijete tedy jednu skleničku teď a za hodinu nebo dvě vypijte druhou. Takto dokážete vypít deset skleniček vody snadno. Namísto abyste Aum opakovali pětsetkrát najednou, můžete ho časně zrána opakovat padesátkrát. Za hodinu proveďte dalších padesát opakování. Budete-li opakovat Aum padesátkrát každou hodinu, nebude vám to pokaždé trvat déle než jednu či dvě minuty. Poněvadž můžete snadno nabídnout Bohu dvě minuty z hodiny tímto způsobem, můžete to dělat. Máte-li svou vlastní mantru nebo vzývání, můžete to snadno provádět padesátkrát za hodinu. Nemusí vám to trvat déle než dvě nebo tři minuty a každý může nabídnout tři minuty Bohu. Není to o tom, že je důležité, kolik hodin to můžete provádět, ale jak oduševněle to můžete dělat. Když pronášíte ‚AUM‘, ciťte prosím, že do vás vstupuje skrze vaši korunní čakru životní energie, božská energie. Dech, který nadechujete nosem, je velmi omezený; když si ale můžete představit, že na vrcholu vaší hlavy je velká díra, a že životní energie, kosmická energie, vstupuje touto dírou do vašeho těla, potom budete přirozeně schopni urychlit své pročištění a zvětšit svou aspiraci a hlad po Bohu, Pravdě, Světlu a Blaženosti.

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy promlouvá, část 5, Agni Press, 1976
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/scs_5