Spánek: mladší sestra smrti

Je pravda, že se ve skutečnosti cítíme unavenější, když spíme víc jak pět nebo šest hodin?

Sri Chinmoy: Není to otázka pěti nebo šesti hodin, ale budete-li spát více než vaše tělo potřebuje, pak vaše tělo napadne nepřiměřené množství letargie. Kvůli tomuto neúprosnému útoku se budete cítit více unaveni.

Po půl sedmé mám obvykle pocit, že moje meditace už skončila a nevím, co mám dělat dál. Mám jít znovu spát?

Sri Chinmoy: Můžete si číst duchovní texty, opakovat mantry nebo se učit duchovní písně. Zpívání je také určitou podobou meditace. Nikdo se nebude smát tomu, jak zpíváte, když jste sami doma. Budete tam jen vy a Nejvyšší. Můžete také provádět džapu, opakovat AUM nebo Supreme (Nejvyšší) nebo vaše vlastní duchovní jméno. Když budete číst duchovní texty, zpívat duchovní písně a provádět džapu, bude to prodloužení vaší meditace. Avšak nechoďte znovu spát, pokud to není naprosto nezbytné kvůli vašemu zdraví. Pokud půjdete, jen dobrovolně vstoupíte do náručí smrti.

Jak můžeme mít ráno dobrou meditaci, když jsme ulehali do postele ve velmi špatném vědomí?

Sri Chinmoy: Naše dobrá meditace nezávisí na tom, co jsme dělali včera. Nejvyšší nám během spánku každou noc odpouští. Kdyby neodpustil, nemuseli bychom se namáhat druhý den vstávat. Řekli bychom si: „Je zbytečné dnes zkoušet meditovat, když jsem se včera choval tak nebožsky. Jen mě nechte spát.“ Jeho Odpuštění nám dává schopnost následující den dobře meditovat. Jeho Odpuštění je nepodmíněné. V noci vyprazdňuje nádobu naší vnitřní vnímavosti, abychom se ráno mohli naplnit Jeho božským Světlem. To je duchovní význam spánku a důvod, proč bychom měli meditovat vždy ráno, než začneme své každodenní činnosti. Až budeme mít duchovní schopnost sami vyprázdnit svou vnitřní nádobu a vzývat Světlo Nejvyššího, budeme schopní překonat spánek.

Co bychom měli dělat, když jsme velmi unaveni? Vím, že není doporučené pít kávu nebo čaj. Jsou nějaké duchovní metody, jak se zbavit únavy nebo jak mít efektivnější spánek?

Sri Chinmoy: Existuje duchovní metoda, která vám může pomoci, když jste unaveni. Můžete provádět pět minut cvičení střídavého dýchání. 1 Nedělejte to ale mechanicky. Během dýchání se koncentrujte a budete moci cítit, že se nadechujete božské energie. Káva vám dává energii, čaj vám dává energii, ale božská energie, které se neustále nadechujete, má nekonečně větší sílu než káva a čaj.

Řekl jsem, že začátečník potřebuje sedm nebo osm hodin spánku. Existuje ale jogínský způsob, jak si odpočinout. Za jednu vteřinu si můžete odpočinout jako za patnáct minut, půl hodiny nebo ještě víc. Jak si můžete takto odpočinout? Když jdete večer spát, ciťte, jak se celé vaše tělo od hlavy až k patě stalo mořem míru. Stali jste se samotným mírem. Vědomě se pokuste cítit, že nejste tělo, ale nekonečné rozpětí míru. Budete-li vědomě cítit tento mír, uvidíte, že vaše fyzické tělo s ním splynulo a zcela zmizelo v moři míru. Dokážete-li tohle cvičení účinně dělat, budete potřebovat jen velmi málo spánku.

Není důležité, kolik hodin spíte. Během osmi hodin spánku nemusíte získat dokonce ani jednu hodinu hlubokého spánku, možná nezískáte ani pár minut. Jelikož umíte meditovat a koncentrovat se, musíte cítit nekonečné rozšíření míru a tento v sobě ztělesnit. Když je tělo aktivní a dynamické, cítíme, že máme sílu. Skutečná síla je ale ve vnitřním míru, a ne ve vnějších činnostech. Když máme nezměrný nekonečný mír, automaticky z něj přichází dynamická energie. Na vnějším poli projevení se stáváme dynamickou energií, kdežto uvnitř jsme samým mírem.

Spíte-li v noci na levém boku, budete mít podle indické tradice lepší spánek. Během dne je lepší spát na pravém boku. Nikdy nespěte na břichu. Ve všech těchto radách je pravda. Zřeci také říkají, abychom nespali s rukama na hrudi, nebo že budeme mít noční můry. Mnoho lidí má zbytečně kvůli tomu zlé sny.

Jestliže máte pocit, že vám nestačí ani osm hodin spánku, nebo nejste některý den schopni vstát v obvyklou dobu, můžete udělat následující: zkuste si představit, že budete spát dvacet čtyři hodin. Zkuste cítit, že budete hluboce spát dvacet čtyři hodin. Jakmile se ráno vzbudíte, snažte se cítit, že jste spali dvacet čtyři hodin. Nikdy si nemyslete, že jste spali jen tři nebo čtyři hodiny. Mysl přesvědčuje vnější vědomí. Samotná vědomá mysl vám může dát uspokojení. Jestliže vám vaše vědomá mysl řekne, že jste spali dvacet čtyři hodin, pak tomu uvěříte. Není to sebeklam. Je to sebeovládání ve vědomé mysli. Říkáme, že jsme spali dvacet čtyři hodin, protože toto číslo vám dalo pocit, že jste měli na odpočinek spoustu času, víc, než jste k odpočinku potřebovali. Toto číslo má ohromnou sílu. Možná jste nespali ani čtyři hodiny, ale číslo dvacet čtyři nám ihned dá pocit uspokojení, úlevy a naplnění. Tímto způsobem můžeme brzy ráno vstát.


SDS 41. Toto cvičení je podrobně popsáno v kapitole Pránajáma<em> v knize Sri Chinmoye Tělo: pevnost člověka<em>.

From:Sri Chinmoy,Spánek: mladší sestra smrti, Agni Press, 1974
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sds