Jak můžeme mít ráno dobrou meditaci, když jsme ulehali do postele ve velmi špatném vědomí?

Sri Chinmoy: Naše dobrá meditace nezávisí na tom, co jsme dělali včera. Nejvyšší nám během spánku každou noc odpouští. Kdyby neodpustil, nemuseli bychom se namáhat druhý den vstávat. Řekli bychom si: „Je zbytečné dnes zkoušet meditovat, když jsem se včera choval tak nebožsky. Jen mě nechte spát.“ Jeho Odpuštění nám dává schopnost následující den dobře meditovat. Jeho Odpuštění je nepodmíněné. V noci vyprazdňuje nádobu naší vnitřní vnímavosti, abychom se ráno mohli naplnit Jeho božským Světlem. To je duchovní význam spánku a důvod, proč bychom měli meditovat vždy ráno, než začneme své každodenní činnosti. Až budeme mít duchovní schopnost sami vyprázdnit svou vnitřní nádobu a vzývat Světlo Nejvyššího, budeme schopní překonat spánek.

From:Sri Chinmoy,Spánek: mladší sestra smrti, Agni Press, 1974
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sds