Jaký je rozdíl mezi lidským vědomím a božským vědomím?

Sri Chinmoy: Lidské vědomí chce zůstat zde na zemi. Získává radost v konečném: v rodině, ve společnosti, v pozemských událostech. Božské vědomí se skládá z míru, blaženosti, božské síly, a tak dále. Jeho přirozeností je neustále se rozšiřovat. Lidské vědomí cítí, že není nic důležitějšího než pozemské potěšení. Božské vědomí cítí, že není nic důležitějšího a významnějšího než nebeská radost a blaženost na zemi.

Lidské vědomí se skládá především z omezení, nedokonalosti, spoutání a nevědomosti. Snaží se nás přesvědčit, že nejsme ani zdaleka blízko Pravdy a naplnění. Snaží se nás přimět cítit, že Bůh je někde jinde, miliony mil od nás. Božské vědomí nám ale dává pocítit, že Bůh je tady, v každém dechu, v každém tepu srdce, v každém člověku a ve všem okolo nás.

Lidské vědomí nás nutí cítit, že můžeme existovat bez Boha. Když je lidské vědomí v hluboké nevědomosti, cítí, že Boha není zapotřebí. Vidíme miliony a miliardy lidí, kteří se nemodlí ani nemeditují. Cítí: „Existuje-li Bůh, dobrá; neexistuje-li, nic neztrácíme.“ Ačkoliv mohou výraz ,Bůh‘ čas od času používat, nezajímají se o skutečnost, o existenci Boha, ať v Nebi či ve svém každodenním pozemském životě.

Božské vědomí takové vůbec není. I to omezené božské vědomí, které máme, se nás snaží přimět cítit, že nejvyšší potřeba Boha existuje v každém okamžiku. Dává nám pocítit, že jsme na zemi právě proto, že On existuje. A když opatrujeme božské myšlenky, božské vědomí nás nechává pocítit, že je to On, kdo nás inspiruje. Božské vědomí nás nechává pocítit, že ve všem je božský účel, božský záměr, božský ideál, božský cíl. V běžném lidském vědomí neexistuje účel, neexistuje pozitivní cíl: je jako šílený slon. V božském vědomí cíl vždy existuje a neustále přesahuje sám sebe. Dnes považujeme za cíl jednu věc, ale jakmile se dostaneme na práh našeho cíle, okamžitě jsme inspirováni tento cíl překonat. Tento cíl se stává odrazovým můstkem pro vyšší cíl. Děje se tak proto, že Bůh neustále překonává Sám Sebe. Bůh je neomezený a nekonečný, ale přesahuje dokonce i svou vlastní Nekonečnost. Jelikož Bůh dělá neustále pokrok, děláme jej i my, jsme-li v božském vědomí. V božském vědomí se vše neustále rozšiřuje a roste do vyššího a více naplňujícího světla.

From:Sri Chinmoy,Vrcholky cesty k Bohu: samádhi a siddhi, Madal Bal, 1995
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sgl