Co ve skutečnosti znamená realizace Boha?

Sri Chinmoy: Realizace Boha neboli siddhi znamená sebeobjevení v nejvyšším slova smyslu. Člověk vědomě poznává svou jednotu s Bohem. Dokud hledající zůstane v nevědomosti, bude cítit, že Bůh je někdo jiný, kdo má nekonečnou Sílu, zatímco on, hledající, je ten nejslabší člověk na zemi. Ale v okamžiku, kdy realizuje Boha, zjistí, že on a Bůh jsou naprosto jedním ve vnitřním i ve vnějším životě. Realizace Boha znamená sjednocení člověka s jeho vlastním naprosto nejvyšším Já. Realizace Boha je, když se člověk dokáže ztotožnit se svým nejvyšším Já a zůstat v tomto vědomí navždy, když jej dokáže odhalit a projevit podle své vůle.

Studovali jste knihy o Bohu a lidé vám řekli, že Bůh je v každém. Ale nerealizovali jste Boha ve svém vědomém životě. Je to pro vás vše mentální úvaha. Když člověk realizuje Boha, vědomě ví, co je Bůh, jak vypadá, co si přeje. Když člověk dosáhne seberealizace, zůstává v Božím Vědomí a mluví k Bohu tváří v tvář. Vidí Boha jak v konečném, tak i v Nekonečném; vidí Boha jak osobního, tak i neosobního. A v jeho případě to není mentální halucinace nebo představa, je to přímá skutečnost. Tato skutečnost je opravdovější než to, že vás teď vidím před sebou. Když někdo mluví s lidskou bytostí, je tu vždy závoj nevědomosti: temnoty, nedokonalosti, neporozumění. Ale mezi Bohem a vnitřní bytostí toho, kdo Jej realizoval, nemůže být žádná nevědomost, žádný závoj. Tehdy může člověk s Bohem mluvit jasněji, přesvědčivěji, otevřeněji než s lidskou bytostí.

Obyčejná lidská bytost cítí, že nekonečný mír, nekonečné světlo, nekonečná blaženost a nekonečná božská síla jsou jen pouhou představivostí. Je obětí pochyb, strachu a negativních sil, které považuje za docela normální a přirozené. Nedokáže nic milovat čistě, dokonce ani sama sebe. Je v konečném, hádá se a bojuje a není v ní nic takového jako mír nebo světlo nebo blaženost. Ale ti, kdo cvičí meditaci, jdou hluboko dovnitř a vidí, že tam je pravý mír, světlo a blaženost. Získávají nesmírnou vnitřní sílu a vidí, že pochyby a strach se dají vyzvat a porazit. Když dosáhneme realizace Boha, naše vnitřní bytí je zaplaveno mírem, klidem, rovnováhou a světlem.

From:Sri Chinmoy,Vrcholky cesty k Bohu: samádhi a siddhi, Madal Bal, 1995
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sgl