Král se zříká

Při jiné příležitosti král Šivadži vešel do chrámu a začal hořce plakat. Lítostivě plakal a říkal, že se nechce vrátit do paláce. Jeden z jeho služebníků mu řekl: „Ó králi, co to děláš? Musíš se k nám vrátit. Kdo bude místo tebe vládnout zemi?“

Král zůstal v chrámu víc než deset dní. Stále opakoval: „Nevrátím se. Chci žít tady.“ Mnoho lidí se ho snažilo přesvědčit, aby se této myšlenky vzdal. Říkali: „Jak může král žít v chrámu? To je absurdní! Musíš se vrátit a vládnout svému království.“

Avšak Šivadži byl neoblomný. Odmítal se vrátit. Nakonec řekl: „Protože mi není dovoleno zde žít, chci, abyste mě zde nechali zemřít.“

„Co tím myslíš?“ zeptali se jeho polekaní služebníci.

Šivadži okamžitě vyndal svůj meč a chtěl se zabít. Jeho služebníci k němu přiskočili a rychle mu meč vytrhli z rukou.

Šivadži jim řekl: „Nedovolíte mi žít; nedovolíte mi zemřít. Buď mi tady dovolte žít, nebo mi tady dovolte zemřít, ale já se nevrátím. Nepotřebuji materiální život. Chci jen duchovní život. Mám už dost kralování. Existuje něco, co mi tento svět nedal? Mám jméno a slávu, všechno, ale nemám mír, nemám vnitřní radost. Když vstoupím do chrámu, naplní mě mír a radost. To je to, co potřebuji. Jako král mám vše a vše jsem udělal. Ale teď už králem nechci zůstat ani na okamžik. Chci zůstat tady v tomto chrámu a pouze se modlit a meditovat, modlit se a meditovat, modlit se a meditovat. Vím, že to je ten jediný způsob, jak můžu ve svém životě získat pravé uspokojení.“

Avšak Šivadžiho služebníci oduševnělý požadavek svého krále neposlouchali. Dál ho přemlouvali a přemlouvali, aby se vrátil do paláce. Nakonec byl přinucen se jejich požadavkům odevzdat.

Šivadži byl nesmírně oddaný bohyni Bhavani, která byla božstvem jeho rodiny. Později nechal postavit velmi krásný chrám, který zasvětil tomuto aspektu Božské Matky. Bhavani je Bohyně Síly, Bohyně, která probouzela dřímající Indii.

From:Sri Chinmoy,Šivadži, Sri Chinmoy Centrum, 2007
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/shv