Oplacená laskavost

Na cestě zpátky do svého vlastního království se Šivadži a Šambhudži zastavili v domě farmáře, aby se zde ukryli. Matka farmáře byla vždy k cizincům velmi pohostinná a často jim poskytovala přístřeší.

Zatímco jim vařila jídlo, náhodou přišli bojovníci krále Šivadžiho Marathy a její farmu vyplenili. Žena vykřikla: „Skutečný viník je Šivadži sám! Měl zemřít ve vězení nebo ho měl mogulský císař zabít. Teď chápu, že Šivadži uprchl a je stále naživu. To on je pravou příčinou této nesnáze.“

Šivadži zaslechl, co farmářova matka řekla. Nevěděla, že jejími hosty není nikdo jiný než sám král a jeho syn. Šivadži řekl ubohé ženě: „Naprosto s tebou souhlasím. Nemají žádné právo tě tímto způsobem trápit. Kolik škody ti tito lidé způsobili?“

Žena sečetla škodu, která byla způsobena, a dala Šivadžimu výslednou sumu. Později, když se Šivadži bezpečně vrátil do svého království, dal ženě dvojnásobek sumy, kterou sama spočítala. Pak prozradil, že to byl on sám, kdo se ukrýval v jejím domě. Řekl jí, že je jí velmi vděčný, protože jemu i jeho synovi nevědomě zachránila život.

From:Sri Chinmoy,Šivadži, Sri Chinmoy Centrum, 2007
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/shv