Tatínkova touha

Když s někým mluvím na vnější úrovni, zároveň mluvím s mnoha lidmi ve vnitřním světě. Jednou jsem jednomu žákovi vyhuboval a ze světa duší za mnou přišli maminka s tatínkem. Maminka řekla: „Ano, jsi jejich skutečný otec. Na jednu stranu jim dáváš najevo svoji náklonnost a lásku, a na druhou stranu jsi docela přísný.“

Můj fyzický otec za mnou přichází jen zřídka, pouze při vzácných příležitostech. Maminka přichází při jakékoli příležitosti — i kvůli maličkosti. Když mě bolí zub nebo mám horečku, přijde maminka. Má ke mně zcela volný přístup. Přijde bez ohledu na to, v jakém jsem zrovna rozpoložení. Přijde s dobrými zprávami, špatnými nebo smutnými zprávami, prostě s jakýmikoli zprávami si jen tak popovídat. Jen sám Bůh ví, kolikrát přijde za rok — možná sedmdesátkrát nebo stokrát. Ale tatínek přichází jen při vzácných příležitostech — možná tak pětkrát nebo šestkrát za rok. V takových chvílích stojí přede mnou plný soucitu a účasti.

Jednou v říjnu 1973 za mnou tatínek přišel, aby mi něco řekl. Když přijde, objeví se v té podobě, jak si ho pamatuji, třebaže duše si může vzít jakoukoliv podobu. V ten den mi řekl, že nebude spokojený, když napíši jenom dvě stě knih. Chtěl, abych napsal tisíc knih! Řekl jsem: „To jsem odsouzen k tak dlouhému životu na zemi?“ On se jenom smál a smál. Dobře ví, kolik let budu ještě na zemi.

Řekl mi, že z té tisícovky knih pouze třicet nemusí být přísně vzato duchovních. Dovedete si to představit, jenom třicet knih! Do této kategorie spadají moje knihy vtipů a několik dalších.

Tisíc knih — tatínkova touha a jeho sen! Řekl, že bych měl napsat tisíc knih právě proto, že k tomu mám patřičné schopnosti. Na vnější úrovni mi neřekl, kolik let to bude trvat, ale tu zprávu mi předal na intuitivní úrovni. Je si stoprocentně jistý, že jsem schopen to zvládnout.

Jsem připravený přijmout tuto výzvu. Možná si myslíte, že není možné, abych splnil touhu svého otce, ale musíte také vědět, že mám ještě jednoho otce, Nejvyššího Otce, mého skutečného Otce, mého jediného Otce. Existuje snad něco, co by tento Otec nedokázal udělat ve mně a mým prostřednictvím? K mému naprostému překvapení jsem nyní téměř naplnil tatínkovu touhu. Ušel jsem dlouhou cestu: pod mým jménem vyšlo více než 861 knih.

From:Sri Chinmoy,Můj otec Shashi Kumar Ghosh, Michal Petříček, 2018
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/skg