{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Věda a příroda

Věda a příroda

1.

Věda útočí.

Příroda vítězí.


2.

Věda říká:

„Já mohu.


Příroda říká:

„Já věčně jsem.3.

Věda jde vpřed a vzad.

Příroda jde dovnitř a vzhůru.


4.

Věda říká přírodě:

„Nepotřebuji tě.


Příroda říká vědě:

„Ale já tě mám ráda.10.

Když věda promlouvá,

Bůh pláče.

Když se příroda usmívá,

Bůh tančí.


12.

Člověk se spoléhá na vědu.

Bůh se spoléhá na přírodu.


13.

Věda říká:

"Bože, mohu

bez Tebe žít."


Příroda říká:

"Můj Pane, nemohu

bez Tebe dýchat."


15.

Věda je revoluce.

Příroda je evoluce.


30.

Věda stále spěchá.

Příroda má k disposici

věčnost.


31.

Věda je zapomněním Boha.

Příroda je živoucím Bohem.


36.

Věda si myslí,

že všechno ví.

Příroda cítí,

že jí Bůh dal všechno.


45.

Věda zoufale hledá

vesmírný klíč.

Příroda ho již má.


From:Sri Chinmoy,Věda a příroda, (knižně nevydáno), 1996
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sn