Emoce

Emoce jsou darem Boha. Naplňují naše dny milujícími myšlenkami a zářícími činy. Díky našemu zmatenému myšlení emoce zneužíváme. Emoce jsou dynamickou plností dokončování.

Emoce nám říkají, že skrze nás plyne neustále vzrůstající životní energie, která obnovuje a oživuje naši vnitřní bytost. Emoce nejen že zpříjemňují a zintenzivňují náš život, ale také probouzejí náš vnější život, aby zakusil dokonalost v každé oblasti projevení.

V emocích je tvořivé usilování. Toto usilování je věčné. Tvořivé usilování nakonec musí vstoupit do ideálu Boha, který je ztělesněnou Nesmrtelností a odhalenou Dokonalostí.

Emoce mají vnitřní vnímání božské Jednoty. Poznání intelektu tajně miluje emoce. Chápání mysli tiše miluje emoce. Moudrost srdce otevřeně a oduševněle miluje emoci.

Musíme se snažit odhalit ve svém nitru nejhlubší hloubku emocí, tak abychom se mohli stát nejširšími kanály pro božské vyjádření krásy, radosti, síly a pravdy.

Emoce nejsou zmatenou zkušeností. Je to skutečnost, která roste do dokonalosti.

Když jsou naše duševní emoce podporovány inspirací a aspirací, přicházíme do vědomého kontaktu s Nejvyšším. V naší vnější existenci potom zavládne dokonalá skutečnost.

Emoce nejsou obětí frustrace. Emoce nejsou předváděním. Je to spontánní vnitřní radost, skrze kterou vyjadřujeme sami sebe ve světě, ve kterém žijeme.

Duševní emoce jsou fontánou hojnosti. S touto fontánou vstupujeme do světa odhalující myšlenky, naplňujícího činu a přeměňující realizace.

From:Sri Chinmoy,Písně duše, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sns