Když říkáte, že k vám přišla něčí duše, přichází k vám ta duše v nějaké konkrétní podobě?

Sri Chinmoy: Když říkám, že ke mně přišla něčí duše, tak to neznamená, že ta duše musí vždy přijít ve své vlastní podobě. Duše může také přijmout podobu vaší tváře nebo vašeho těla v subtilním fyzickém světě. Někdy ke mně duše přijde těsně předtím, než toho člověka uvidím. Nejprve vidím duši a pak toho člověka. Někdy ke mně duše přijde ve své vlastní podobě, s nezměrnou krásou, kterou nelze popsat. Jindy si duše může vzít podobu fyzického těla konkrétního člověka. Například před pár dny jsem viděl dva žáky na 150. ulici. Jen několik vteřin předtím jsem hovořil s jejich dušemi. Tehdy jsem neviděl duši v její původní podobě. Duše přijaly subtilní fyzickou podobu.

From:Sri Chinmoy,Vzácný slib duše, část 1, (knižně nevydáno), 1994
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ssp_1