171

```

Každý hledající pravdy

musí posílit své srdeční svaly,

aby byly silnější než nejsilnější.

```

From:Sri Chinmoy,Sedmdesát sedm tisíc stromů služby, část 1, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/st_1