29

```

Jestliže ti ve tvém duchovním životě

chybí upřímnost,

pak budeš směřovat

vstříc NICOTĚ. ```

From:Sri Chinmoy,Sedmdesát sedm tisíc stromů služby, část 1, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/st_1