5016

```

Ve skutečnosti neděláme kompromisy.

Jen chytře předstíráme,

že je děláme.

```

From:Sri Chinmoy,Sedmdesát sedm tisíc stromů služby, část 6, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/st_6