616

```

Kéž je můj každodenní život

burácejícím vodopádem

tvořivosti.

```

From:Sri Chinmoy,Sedmdesát sedm tisíc stromů služby, část 1, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/st_1