633

```

Bůh má ve zvyku se opakovat,

tak aby Jeho Filozofie

nezůstala pro nikoho neznámá.

```

From:Sri Chinmoy,Sedmdesát sedm tisíc stromů služby, část 1, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/st_1