{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Sedmdesát sedm tisíc stromů služby, část 3

Sedmdesát sedm tisíc stromů služby, část 3

2002

Létám vzhůru,

abych uviděl Boží Nohy.

Nořím se dovnitř,

abych se stal Božím Srdcem.


2006

Dokáže-li byť jen jeden člověk

uspokojit Boha bezvýhradně,

urychluje tím vývoj lidstva.


2015

Buď moudrý!

Nemůžeš-li osvítit

své minulé špatné skutky,

tak na ně zcela zapomeň,

protože jsou horší než zbytečné.


2023

Bůh po nás chtěl,

abychom poslouchali

své vyšší Já.

Ale běda, my děláme pravý opak.

Posloucháme příkazy

svého nižšího já.


2075

Běda, mé ego a má pýcha cítí,

že cokoliv dělají,

je vždy správné a oprávněné.


2088

Není to množství,

ani dokonce kvalita,

ale upřímnost

mého života odevzdání,

co těší mého Pána nejvíce.


2099

Jsi ztělesněnou moudrostí

když nevedeš,

když nenásleduješ,

ale když bok po boku

kráčíš se zbytkem světa.


2105

Můj Pane, když mi dovolíš

sedět u Tvých Nohou,

nikdy se Tě na nic neptám.

Ale když mi dovolíš

dívat se do Tvých Očí,

dávám Ti otázky.

Můj Pane, tak proč mi dovolíš

dívat se do Tvých Očí?


2112

Dnešní srdce trpělivosti

se stane

zítřejším životem míru.


2121

Sebenabízení je univerzálním klíčem,

který může otevřít

každé lidské srdce.


2170

Nezkoušej opravovat lidi,

kteří dělají špatné věci.

Bude to horší než zbytečné.

Jen podporuj a pomáhej těm,

kteří dělají správnou věc.


2173

Bůh trpí více než ty,

když myslíš na svůj neúspěšný život.

Miluješ Boha.

Tak proč ubohého Boha trápíš?


2186

Ten, kdo vždy věrně následuje

Boží Vůli,

uspěje ve vnějším světě

a pokročí ve vnitřním světě.


2187

Nic dobrého a božského

nikdy nemůže být dokončeno

bez Božího Moře Soucitu

nebo alespoň bez Boží Spolupráce.


2230

Musíme se znovu naučit,

že lidský život

je melodií univerzální písně.


2258

Žalostným osudem lidstva je,

že má sklon koupat se

v moři nesplněných slibů.


2459

Pro mé srdce je nemožné,

aby bylo shovívavé ke komukoliv,

kdo nedokáže obdivovat

dobré věci v druhých.


2532

Ó Čase,

velký pohltiteli,

přijď a pohlť

utrpení mého srdce.


2671

Krása tvé tváře

pochází z Boží blízkosti

tvému srdci.2745

Za úsvitu každého dne

učiňme své naděje

a sliby

tak upřímné a silné,

jak je to jen možné.


2861

Dokud si nerozvineš

srdce zaplavené soucitem,

neusedej na křeslo posuzování.


2912

Vždy povzbuzuj a inspiruj

své spolucestovatele,

aby se řídili svými vnitřními pokyny

a drželi se rozhodnutí své duše.2998

Krása non-pareil vykvetla

v srdci

nepatrné tapisérie atomu.


From:Sri Chinmoy,Sedmdesát sedm tisíc stromů služby, část 3, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/st_3