{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Sedmdesát sedm tisíc stromů služby, část 4

Sedmdesát sedm tisíc stromů služby, část 4

3004

Jak krásné je sledovat,

jak má modlitba

zapaluje plamen naděje

v mém srdci.


3034

Člověk říká Bohu:

"Můj Pane,

prosím, prosím, prohlub svou Lásku

ke mně."


3035

Bůh říká člověku:

"Mé dítě,

prosím, prosím, nech v sobě dozrát

svou touhu po Mně."


3197

Včerejší úspěchy

rozhodně patří

pouze včerejšku.


3313

Mysl chce žít

nezávisle na čemkoli,

včetně Boha.


3314

Srdce chce zůstat

nezávislé na čemkoli,

s výjimkou Boha.


3362

Láska a radost

dokáží žít kdekoli,

nejraději však přebývají

v úsměvech

vlídného srdce.


3491

Mír je nejprve

dosažením jednotlivce.

Potom z něj vyroste

společné dosažení.

Nakonec se stane

univerzálním dosažením.


3740

Je jen jeden způsob,

jak dorazit do cíle:

začít.


3776

Buď jako dítě.

Chovej se jako dítě.

Choď v zahradě svého srdce

od květiny ke květině,

dokud nenajdeš úplnou radost

a dokonalou spokojenost.3777

Mysli na sebe

jako na řeku,

která neustále proudí nejvyšší rychlostí.

Tvá mysl se nikdy

nenechá odradit

a tvé srdce

nebude nikdy sklíčené.


3819

Každé ráno, když přijde naděje,

cítím, že se mohu stát

vlastníkem nového života.


3874

Teď, když jsem se vysvobodil

ze svých neukázněných dnů a nocí,

mé srdce je mile přitahováno

k mému Pánu Milovanému Nejvyššímu.


From:Sri Chinmoy,Sedmdesát sedm tisíc stromů služby, část 4, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/st_4