Sedmdesát sedm tisíc stromů služby, část 6

5014

```

V životě, který neaspiruje,

mají ambice tu nejvyšší důležitost. ```

5015

```

V srdci, které aspiruje,

neznamenají ambice nic jiného,

než sebezničení.

```

5016

```

Ve skutečnosti neděláme kompromisy.

Jen chytře předstíráme,

že je děláme.

```

5084

```

Je nemožné, abych oddělil

štěstí svého srdce

od pokroku svého života.

```

5127

```

Bůh po mně chce,

abych cítil Jeho Srdce,

ale já dávám přednost

dotýkat se Jeho Nohou. ```

5143

```

,

To, co mě energizuje, osvěcuje

a naplňuje

není zdvořilá žádost mého Mistra,

ale jeho výslovný příkaz.

```

5153

```

Chceš-li si stále ponechat svou pýchu,

pak ji polož k odpouštějícím nohám

tvého Mistra.

```

5207

```

Nemůžeš-li meditovat

na svůj Cíl,

tak se aspoň snaž o něm snít.

Obrovsky ti to pomůže. ```

5245

```

Přeměna života

začíná oduševnělým úsměvem

srdce.

```

5322

```

Pravé vnější svobody

nemůžeme dosáhnout

bez vnitřního míru.

```

5506

```

Když se dostaneme za obzor

známého,

existuje tam tolik božských věcí,

které tam můžeme vidět

a kterými se můžeme stát.

```

5649

```

Můj příteli-hledající,

jsi předurčen

nejen k objevení Boha,

ale také k tomu,

že se v Bohem určené hodině

staneš dalším Bohem. ```

5723

```

Když se modlíme a meditujeme,

s každým dechem

cítíme nový život

a slyšíme nové poselství. ```

5757

```

Můžeš stát vysoko

nad příkazy morálky.

Ale nikdy nesmíš stát

nad příkazy duchovnosti,

protože duchovnost

má neoddělitelnou jednotu

s Boží Vůlí.

```

5876

```

Sladší než nejsladší,

čistší než nejčistší

jsou slzy vděčnosti mého srdce.

```

5979

```

Můj Milovaný Pane,

pověz mi,

kdy bude pro mne ten správný čas

odnaučit se všechno,

co mne má mysl naučila?

```

From:Sri Chinmoy,Sedmdesát sedm tisíc stromů služby, část 6, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/st_6