{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Sedmdesát sedm tisíc stromů služby, část 8

Sedmdesát sedm tisíc stromů služby, část 8

7025

Co zažívám

během své meditace?

Zažívám

dech krásy své duše.


7076

Každá modlitba

je letem vzhůru.


7077

Každá meditace

je ponořením se dovnitř.


7137

Každé sebedávající úsilí

každé lidské bytosti

je zapotřebí k tomu,

abychom změnili osud světa.


7310

Láska je něco,

co se nikdy nechtělo naučit

někoho posuzovat.


7343

Žádná kouzelná síla

není tak krásná, mocná a inspirující,

jako naše smějící se oči.


7357

Náš život na zemi

trvá jen několik let,

ale naše naděje a sliby

po nás na zemi zůstávají,

aby trvaly věčně.


7645

Tiché srdce

má schopnost

prohloubit

klid mysli.


7761

Každý den

se v našich srdcích rodí

nové naděje.


7943

Musím přijmout

zodpovědnost života,

a ne očekávat

od života blahobyt.


From:Sri Chinmoy,Sedmdesát sedm tisíc stromů služby, část 8, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/st_8