{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Sedmdesát sedm tisíc stromů služby, část 9

Sedmdesát sedm tisíc stromů služby, část 9

8207

Mé srdce touží

po životě jednoduchosti

a po dechu upřímnosti.


8244

Musím cítit,

že mé srdce

je nejdůležitějším zdrojem

božské pravdy.


8380

Když spolu rozmlouvají

dvě srdce jednoty,

spatřujeme nejkrásnější tanec

náklonnosti a laskavosti.


8722

Pokud neočekáváš,

jsi vskutku

moudrý hledající.


8991

Čas je nanejvýš důležitý

v každé sféře života.


8997

Když povzbuzujeme druhé

bez jakýchkoliv osobních pohnutek,

pozvedáme standard pokroku lidstva

vysoko, velmi vysoko.


From:Sri Chinmoy,Sedmdesát sedm tisíc stromů služby, část 9, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/st_9