Osobní úsilí a Boží Milost

Abychom udělali nejrychlejší pokrok, potřebujeme k tomu Boží Milost a naše vlastní osobní úsilí. Jsou hledající, kteří mají pocit: „Pokud mi záleží na Boží Milosti, kde je pak nezbytnost osobního úsilí?“ Mýlí se však. Osobní úsilí nebude nikdy stát v cestě sestupující Boží Milosti. Osobní úsilí urychluje sestup Boží Milosti.

Odevzdanost není něco, co můžeme z ničeho nic nabídnout Bohu. Absolutní odevzdání vyžaduje osobní úsilí; ale také může být totální odevzdanost součástí osobního úsilí. Bůh nám může dát vše, co chce, i bez jakéhokoliv našeho osobního úsilí. Říká: „O toto malé osobní úsilí tě žádám pro tvé vlastní uspokojení.“ Pokud dokážeme vynaložit toto osobní úsilí, celý náš život bude zaplaven božskou pýchou: „Podívejte, co jsem udělal pro Boha!“ Naše vědomá jednota s Bohem, který je nekonečný, který je věčně nesmrtelný, nás pobízí, abychom udělali něco pro našeho Nejdražšího, a ne pro své ego.

Když se ale někdo zeptá: „Co jsi udělal pro Boha?“, jaká bude naše odpověď? Ticho. Můžeme být zaplaveni pýchou a říkat: „Bůh pro mě udělal toto, Bůh pro mě udělal tamto, Bůh pro mě udělá všechno!“ Nebo můžeme být vědomě a spontánně pyšní, že nás Bůh přijal za své vlastní, že nám pomáhá a že nám žehná.

Pokud upřímně vynaložíme osobní úsilí, Bůh z nás bude dozajista nadšený. Proč? Protože může říci světu: „Mé dítě, můj vybraný nástroj, pro mě udělalo to a to.“ Můžeme sami sobě dokázat, že může být náš život na zemi užitečný a zároveň může být Bůh pyšný na naše osobní úsilí. Když vynakládáme osobní úsilí, musíme si uvědomit, že v Bohu je nekonečná Milost. Když tato Milost sestoupí, tak potom už neexistuje osobní úsilí; existuje jen dynamické sebeodevzdání. Když nabízíme výsledky své aspirace a vnitřního volání Bohu, nazývá se to pravým odevzdáním. Pokud Bohu nenabízíme výsledky a jen ležíme u Jeho Nohou jako mrtvola a necháváme Jej pracovat za nás, v nás a naším prostřednictvím, je to špatně. Bůh nechce neaktivní tělo, mrtvou duši. On chce někoho, kdo je aktivní, dynamický a aspirující; někoho, kdo chce být naplněn energií, aby mohl pro Boha něco udělat; někoho, kdo chce realizovat Boha a zde na zemi projevit všechny božské kvality.

From:Sri Chinmoy,Neomezená síla odevzdanosti, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sup