Červenec

1. července

```

Dnes

jasně vidím,

že se naprosto mýlím

ve svém názoru, že skutečný mír

přebývá na nedosažitelném místě.

Mír přebývá právě zde,

uvnitř stoupajících nářků mého srdce.

```

From:Sri Chinmoy,Dnes, (knižně nevydáno), 2007
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/tdy