3. září

```

Dnes

budu bez selhání udržovat

past sebechvály

v dostatečné vzdálenosti. ```

From:Sri Chinmoy,Dnes, (knižně nevydáno), 2007
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/tdy