26. února

```

Dnes

jsem k nesmírné blaženosti svého srdce

ztratil veškerý hlad

po vlastnění světa. ```

From:Sri Chinmoy,Dnes, (knižně nevydáno), 2007
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/tdy