14. března

```

Dnes

svým pevným odhodláním

udržím mysl

pod dokonalou kontrolou

a nedovolím jí,

aby se nekonečně potulovala

tady, tam a všude okolo.

```

From:Sri Chinmoy,Dnes, (knižně nevydáno), 2007
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/tdy