23. března

Dnes

tak jako jiné dny

se mé mysli znovu nepodařilo udělat na Boha dojem

jejími velkolepými dosaženími.From:Sri Chinmoy,Dnes, (knižně nevydáno), 2007
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/tdy