Dnes je den

1 Dnes je den ...

```

Dnes je den

neustálého zasvěcení

mého života.

```

2 Dnes je den ...

```

Dnes je den

neustálé aspirace

mého srdce.

```

3 Dnes je den ...

```

Dnes je den

neustálého nadšení

mé mysli.

```

4 Dnes je den ...

```

Dnes je den

neustálého dynamismu

mého vitálna.

```

5 Dnes je den ...

```

Dnes je den

neustálé oběti

mého těla.

```

6 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy rostlinky mého srdce

musí vzrůstat

ze slz mé vděčnosti Bohu. ```

7 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy musím proměnit

svou sebejistotu

v důvěru v Boha. ```

8 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy musím s každým úderem hodin života

zpívat všechny své písně.

```

9 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy má dušeplná vděčnost

vyroste v Boží Úsměv Sladkosti.

```

10 Dnes je den ...

```

Dnes je den

mého zápisu do tří nejvyšších kurzů:

neustálá poslušnost Bohu,

bezesné projevení Boha

a bezdeché uspokojení Boha.

```

11 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy mi Bůh říká,

že žádný opravdový hledající Boha

si nikdy nemůže dovolit vzít volno. ```

12 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy musím strhnout

všechny zdi pochyb své mysli

kladivem neoblomné víry srdce v Boha. ```

13 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy musím přinést zpět

slzy svého dětského srdce

a úsměvy svých dětských očí,

abych dobyl Boží Srdce.

```

14 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy musím pomoct svému srdci,

aby se vrátilo domů

z exilu útlaku mé mysli. ```

15 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy musím spojit všechno své nadšení,

abych viděl plný rozkvět

svého vnitřního slunce. ```

16 Dnes je den ...

```

Dnes je den

naprostého vymazání života

mé mysli a ega.

```

17 Dnes je den ...

```

Dnes je den

mé úplné přípravy

na vždy přesahující cestu

realizace Boha. ```

18 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy mě Bůh požehnal srdcem,

které bude každý den mládnout.

```

19 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy mi Bůh slíbil,

že mi ukáže nepřeplněnou cestu

do Svého Paláce. ```

20 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy mě Bůh žádá,

abych se k Němu připojil

v rozsévání semínek snu míru

s každým Jeho Dechem

po celém světě. ```

21 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy mi Boží Oko Soucitu slíbilo,

že mi požehná

jasmínově sladkým srdcem oddanosti. ```

22 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy mě Bůh vybízí,

abych vylezl

na nejvyšší větev

Jeho Stromu Soucitu.

```

23 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy mé pozemské srdce

zoufale potřebuje

dech míru Nebe. ```

24 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy mě Bůh požádal,

abych řekl noci nevědomosti,

že si bude muset zvyknout

na mou pravidelnou

a stálou nepřítomnost. ```

25 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy řeka nadšení mého srdce

prorazí cestu

všemi nespočetnými překážkami. ```

26 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy mě Bůh prosí,

abych Jej okouzlil a potěšil

vždy rostoucími úsměvy mého srdce. ```

27 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy Bůh chce,

abych se stal vítězným hrdinou

úplného projevení Jeho Vize. ```

28 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy musím dočista a dokonale

zamést cestu své mysli.

```

29 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy mi Bůh říká,

že můj život realizace Boha

má Jeho Dech Věčnosti. ```

30 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy každá moje myšlenka

musí dosáhnout

svého Cíle Božího Domova. ```

31 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy Bůh ohlašuje

můj život

nepodmíněného odevzdání Bohu. ```

32 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy jsem se dozvěděl,

že Bůh tajně a posvátně zaznamenává

všechny mé sliby projevení Boha. ```

33 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy se Bůh rozhodl,

že naučí mé srdce

všechny Své nektarem zaplavené Písně Srdce. ```

34 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy ani na letmou chvíli

nevkročím do špinavých kaluží života.

```

35 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy mi Bůh říká,

že každá chvíle mého života

je novým slibem

naplnění Jeho Vize zde na zemi.

```

36 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy mi Bůh říká,

abych si bezvýhradně činil nárok

na Jeho Věčnost, Nekonečnost a Nesmrtelnost. ```

37 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy začíná můj sen

úplného uspokojení Boha.

```

38 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy Bůh slíbil,

že ponese mé slzy srdce vděčnosti,

kamkoli půjde. ```

39 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy poprvé vidím,

jak se můj nepodmíněný život odevzdání Bohu

schoulil do Božího vlastního elysejského klína. ```

40 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy mi Bůh říká,

že svého Mistra budu schopen pochopit

až po své realizaci Boha. ```

41 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy mi Bůh říká,

že srdce mého Mistra

je Jeho vnitřní Volba

a život mého Mistra

je Jeho vnější Hlas. ```

42 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy mě Bůh žádá,

abych jako můj Mistr

neustále dýchal sny

o světovém míru.

```

43 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy mi Bůh říká,

že určitě přijde den,

kdy náš svět bude připraven

na skutečné duchovní Mistry —

Jeho přímé zástupce zde na zemi. ```

44 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy jsem si uvědomil nejvyšší pravdu:

Slunce Odpuštění

mého Absolutního Pána Milovaného Nejvyššího

nikdy nezapadá.

```

45 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy Bůh chce,

abych Mu nabídl

mou neustále si stěžující mysl

a abych od Něho přijal

Jeho neustále odpouštějící Srdce. ```

46 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy chce Bůh hrdě sledovat

dokonalé spojení proudících slz mého srdce

a zářících Úsměvů Jeho Srdce. ```

47 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy chce Bůh slyšet

pouze písně mého srdce

a ne příběhy mé mysli. ```

48 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy chce Bůh udeřit

na mé bubny Vítězství

projevení Boha. ```

49 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy Bůh chce,

abych zpomalil

a co nejdříve zastavil

mou životní cestu

po stezce touhy. ```

50 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy Bůh chce,

abych zrychlil

a co nejdříve jel nejrychleji,

dokud nedosáhnu Cíle,

Domova své Nesmrtelnosti. ```

51 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy se Bůh rozhodl,

že přestane prověřovat

upřímností zaplavené slzy mého srdce. ```

52 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy se Bůh rozhodl,

že bude každý den prověřovat

neupřímností zaplavené úsměvy mé mysli. ```

53 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy jsem se rozhodl

poslat Bohu mé dopisy oddanosti

s mými slzami srdce vděčnosti. ```

54 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy mě Bůh přísně pokáral,

protože jsem tak dlouho stál

před Dveřmi Jeho Srdce. ```

55 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy Bůh naprosto zničil džungle mých tužeb,

abych se na Něho,

kdykoli budu chtít,

mohl podívat a zhluboka se napít

Krásy Jeho Oka Soucitu. ```

56 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy Bůh změnil mou modlitbu

z

„Dej mi!“

na

„Vezmi si mě!“ ```

57 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy mi Bůh ukázal,

že balón pýchy mé mysli

je úplně prostý Boha. ```

58 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy Bůh pevně zavřel

mé dvě o světě pochybující oči.

```

59 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy Bůh hrdě otevřel

mé svět objímající srdce.

```

60 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy Bůh přísně zastavil pochod

mého v nevědomosti si hovícího života.

```

61 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy jsem uviděl Krásu Boží Tváře,

ucítil Vůni Božího Srdce

a získal Boží Partnerství Jednoty. ```

62 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy Bůh chce,

abych seděl na Jeho Zlatém Trůně

vedle Něj

a ne před Ním.

```

63 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy mi Bůh řekl,

že slzy mého srdce

jsou nekonečně mocnější

než Jeho Světlo Spravedlnosti.

```

64 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy slzy mého srdce

zpívají a tančí

s úsměvy mé duše. ```

65 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy ke mně Bůh přišel

s Okem nepodmíněného Soucitu Svého Srdce.

```

66 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy jsem se dušeplně zeptal Boha,

„Můj Pane, kdo jsem?“

Boží hrdá Odpověď je:

„Mé dítě, kdo nejsi?“

```

67 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy mi Bůh slíbil

trvalý rozkvět srdce aspirace.

```

68 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy jsem dal Bohu

kapku náklonnosti z mého srdce.

On mi dal na oplátku

Oceán Něžnosti z Jeho Srdce.

```

69 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy Bůh požehnaně obdařil

slzy mého srdce vděčnosti

trvalým domovem:

Jeho vlastním Domovem Srdce.

```

70 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy jsem dal Bohu trny mého života touhy

a růže mého srdce aspirace.

On je rád a rovnocenně přijal.

„Mé dítě,

od počátku Mého stvoření

tě považuji za své vlastní,

zcela vlastní.

Co je s tebou?

Nemůžeš udělat to samé?“

Můj Pane,

jistě, že mohu.

Právě to dělám.

„Mé dítě, právě jsi to udělalo.

Právě jsi to udělalo.

Právě jsi to udělalo.“

```

From:Sri Chinmoy,Dnes je den, Madal Bal, 2001
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/tid