36 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy mi Bůh říká,

abych si bezvýhradně činil nárok

na Jeho Věčnost, Nekonečnost a Nesmrtelnost. ```

From:Sri Chinmoy,Dnes je den, Madal Bal, 2001
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/tid