4 Dnes je den ...

```

Dnes je den

neustálého dynamismu

mého vitálna.

```

From:Sri Chinmoy,Dnes je den, Madal Bal, 2001
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/tid