8 Dnes je den ...

```

Dnes je den,

kdy musím s každým úderem hodin života

zpívat všechny své písně.

```

From:Sri Chinmoy,Dnes je den, Madal Bal, 2001
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/tid