Strach z neúspěchu

Musíte vědět, co neúspěch je a co dokáže. Strach nutně musí odejít, když poznáte, že neúspěch není nic ostudného, škodlivého, ničivého či bolestivého. Ciťte, že neúspěch je něco přirozeného. Když dítě začíná chodit, často zakopne a spadne. Nemá ale pocit, že zakopnutí bylo neúspěchem. Myslí si, že je přirozené se na okamžik postavit a potom zase spadnout.

Pokud o neúspěchu smýšlíte v takovém duchu – ne jako o něčem, co stojí proti skutečnosti nebo je od ní zcela vzdáleno, ale jako o něčem, co skutečnost vytváří, formuje a stává se jí, pak strach nemůže existovat. Považujeme neúspěch za něco, co je v rozporu s naším očekáváním a naší realizací Boha. Neúspěch ale není v rozporu s naší realizací. Neúspěch je něco, co nás k naší realizaci popohání. To, čemu říkáme neúspěch, je v Božím Oku jen zkušenost.

Kde je neúspěch? V těle, vitálnu, mysli nebo v srdci? Je-li neúspěch ve fyzickém těle, nevidíte skutečnost, kterou jste již dosáhli. Je-li neúspěch ve vitálnu, měli byste cítit, že to, co jste již dosáhli, jsou skutečné a hmatatelné; není to jen představa. Vidíte-li neúspěch v mysli, musíte cítit, že v tom, co vám mysl již dala, je určitá čistá pravda, čisté světlo. A máte-li neúspěch v srdci, musíte cítit: „Stokrát a miliónkrát jsem se ztotožnil se svým vnitřním Kormidelníkem, se svým Guruem, s Nejvyšším.“

Vždy berte neúspěch jako zkušenost. Nepovažujte ho za konečný výsledek nebo vyvrcholení zážitku, ale spíš jako průběh zážitku. Jestliže si myslíte, že neúspěch je konec vašeho zážitku, mýlíte se. V dlouhém závodě může člověk začít pomalu, pak ale postupně zvýší svou rychlost, a nakonec dosáhne svého cíle. Pokud si myslí, že kvůli pomalému začátku nebude schopen cíle dosáhnout, dělá politováníhodnou chybu. Nepřijde-li žádný neúspěch, přirozeně poběžíte nejrychleji. Pokud tu ale neúspěch je, berte ho jen jako začátek zkušenosti. Na konci bude úspěch. A kdo potom bude moci říci, že jste neuspěli? Váš život bude stálým pokrokem. Neúspěchem se stanete toho dne, kdy se vzdáte představy, že se budete mým bezpodmínečně odevzdaným žákem. Tento den označí váš neúspěch.

From:Sri Chinmoy,Tři škrtící sestry: obava, žárlivost a nejistota, (knižně nevydáno), 1974
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/tss