Jak se zbavit žárlivosti

Je mnoho způsobů, jak přemoci žárlivost. Obyčejný lidský způsob, jak přemoci žárlivost, je říct: „Mohl bych zpívat daleko lépe než on, ale já nechci, protože nechci ztrácet svůj čas.“ Toto je chytrý způsob, jak přemoci žárlivost tím, že budu cítit, že jsem v něčem lepší než osoba, na kterou žárlím.

Jiný způsob, jak přesvědčit sebe, že na někoho nežárlím, je myslet co nejupřímněji na to, kolikrát vám váš Mistr projevil zájem, pozornost a požehnal vás. Okamžitě pocítíte takový proud vděčnosti a radosti, že ve svém srdci už dál žádnou žárlivost nenajdete.

Třetí, velmi snadný způsob, je říct si: „Byl bych otevřeně žárlivý na tuto osobu, kdyby přede mnou stál můj Mistr?“ Můžete si myslet, že když váš duchovní Mistr není v této místnosti, tak nebude vědět, na co myslíte. Ale každá vaše myšlenka je zaznamenána ve vašem srdci. Jste-li na někoho žárliví nebo na někoho máte zlost, tak když na vás budu časně ráno meditovat, uvidím podstatu vaší žárlivosti nebo zlosti, která se projeví jako černý bod ve vašem vědomí. Nemusím se na vás koncentrovat tři hodiny, protože příjmu z tohoto bodu pocit a vím, že přichází ze žárlivosti, zlosti nebo pochybnosti.

A nakonec skutečný duchovní způsob, jak přemoci žárlivost je cítit, že jste s osobou, na niž žárlíte, jedním. Je-li například někdo lepší herec než vy, ciťte, že jste to vy, kdo hraje. Tímto způsobem můžete přemoci žárlivost a zároveň rozšířit své vlastní vědomí.

Často se můžeme ptát, zda žárlivost vznikla v nás, nebo do nás vstoupila od někoho jiného. Víme, že když máme žárlivost, tak ji na někoho zaměřujeme. Ale jestliže ráno nemáme žádnou žárlivost, a ona do nás vstoupí během velmi hluboké, vysoké, čisté a jemné meditace, když je naše mysl velmi klidná a tichá, tehdy si můžeme být jistí, že žárlivost přichází odněkud odjinud.

Obráceně, nemáme-li hlubokou meditaci, mysl může být naplněná našimi vlastními negativními vlastnostmi a žárlivost může přijít zevnitř. Nebo pokud jsme po dlouhou dobu nevyprázdnili svou vnitřní nádobu, žárlivost může být stále hluboko uvnitř. Můžeme si myslet: „Dva dny jsem na nikoho nežárlil.“ Ale jestliže jsme před tím opatrovali žárlivost po šest měsíců, pak bude hluboko zakořeněna a zabere to čas, než ji dostaneme z jejího hnízda. V hluboké meditaci si budeme tyto negativní kvality ležící nečinně uvnitř nás více uvědomovat. Ale i když nemeditujeme, obecně si jsme vědomi toho, zda na někoho útočíme, nebo někdo útočí na nás.

Naše hluboká meditace je jako léčba choroby žárlivosti. Když jsme nemocní, bereme si lék. Mnohokrát jsme trpěli žárlivostí, strachem a pochybností a známe následky. Nešťastnými nás nečiní vlastní pocity strachu, pochyb nebo žárlivosti, ale jejich důsledky, jakmile si uvědomíme, co jsme udělali.

Protože jsme již mnohokrát těmito důsledky trpěli, měli bychom ihned podniknout kroky ke svému vyléčení. Když v Indii lidé trpí malárií, lékaři předepisují chinin. Chinin je velmi hořký. Jestliže v sobě chováte žárlivost, tehdy je meditace jako chinin, velmi hořká a suchá. Ale pokud víte, že tento lék vás vyléčí z vaší horečky pochyb, strachu a žárlivosti, pak je nejlepší jej použít. V tomto případě je nejlepším lékem meditace.

From:Sri Chinmoy,Tři škrtící sestry: obava, žárlivost a nejistota, (knižně nevydáno), 1974
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/tss