Opatrování nejistoty

Nejistotu si pěstujeme uvnitř sebe; nedokážeme ji ohodnotit. Stejně jako dítě, které nezná rozdíl mezi pískem a mlékem. Postavíte-li před něj obojí, může sníst písek nebo může vypít mléko. Cítíme, že je nejistota nejlahodnějším ovocem, ale ve srovnání s jistotou, vnitřní radostí a sebedůvěrou není ničím. Jakmile získáme skutečnou sebedůvěru, vnitřní sebedůvěru, můžeme nejistotu a sebedůvěru porovnat a uvidět ten rozdíl. Nejistota je jako ten nejmenší mravenec, kdežto sebedůvěra je jako spojená síla miliónu slonů.

From:Sri Chinmoy,Tři škrtící sestry: obava, žárlivost a nejistota, (knižně nevydáno), 1974
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/tss