10. Úsměv

Když je můj vnitřní pláč čistý,

Boží vnější úsměv je jistý.

Můj stoupající pláč

a Boží sestupující úsměv

zůstanou navždy

neoddělitelní.From:Sri Chinmoy,Svornost a jednota, (knižně nevydáno), 1976
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/uo