14. Vděčnost

```

Vděčnost

je stále rostoucí strom života,

který těší Boží

stále se překonávající Výšku,

Jeho Blaženost Nekonečnosti,

Jeho Život Nesmrtelnosti

a Jeho Úsměv Dokonalosti.

```

From:Sri Chinmoy,Svornost a jednota, (knižně nevydáno), 1976
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/uo