Výbuchy utrpení hledajících

1 Můj Pane, mám na Tebe tak mnoho stížností...

```

Můj Pane,

mám na Tebe tak mnoho stížností.

Jsi dost laskavý,

jsi dost statečný

poslechnout si mé stížnosti?

„Mé dítě,

nejsem ani laskavý ani statečný,

ale jsem moudrý.“

Můj Pane,

jak to myslíš?

„Povím ti později, co tím myslím.

Prozatím mi dovol,

abych si poslechnul všechny tvé stížnosti

na Mě.“ ```

2. Můj Pane, ...

```

Můj Pane,

proč jsi mi dal

mysl plnou temnoty?

```

3. Můj Pane Milovaný, ...

```

Můj Pane Milovaný,

proč dovoluješ nešťastným vzpomínkám

na mou minulost,

aby mě napadaly a mučily

tak nemilosrdně?

```

4. Můj Pane Milovaný Nejvyšší, ...

```

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,

nevidíš,

že mé dny a noci

se skládají z nesnesitelných souženích? ```

5. Můj Pane, ...

```

Můj Pane,

tento Tvůj svět mě nechce.

Dokonce mě ani nepotřebuje.

Přesto není jediného dne,

kdy bys mě nežádal,

abych miloval a sloužil tomuto světu.

Můj Pane, řekni mi,

proč tohle děláš? ```

6. Můj Pane Milovaný, ...

```

Můj Pane Milovaný,

po léta jsem Ti říkal,

že tenhle svět je lůžkem z trní.

Ale Ty mi dál říkáš,

že tenhle svět je lůžkem z růží.

Já jsem tím, kdo trpí!

Pro mě nejsi nic než Kazatel!

```

7. Můj Pane Milovaný Nejvyšší, ...

```

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,

myslíš si, že Tvé Uši

jsou příliš drahocenné na to, aby naslouchaly

modlitbám mého nevinného srdce? ```

8. Můj Pane, ...

```

Můj Pane,

co od Tebe mohu očekávat,

pokud nechceš plně cítit

muka mého srdce? ```

9. Můj Pane Milovaný, ...

```

Můj Pane Milovaný,

proč musím zbytečně a hloupě

přesvědčovat svou mysl,

že bez Tebe

bude můj život přinucen

slabě dohořívat? ```

10. Můj Pane Milovaný Nejvyšší, ...

```

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,

protože se k Tobě modlím celou noc,

abych Tě potěšil,

spánek se mnou není spokojen

a žárlí na Tebe.

Spánek mě nadobro opustil.

Ty jsi mě nadobro opustil.

Běda, kde stojím?

Sám, bezmocný, bezcenný a zbytečný!

```

11. Můj Pane, ...

```

Můj Pane,

běda, má mysl mě naučila

pouze dvě mantry:

„Co mám dělat?

Kam mám jít?“

Jsem si jistý, že Ty jsi naučil

mou mysl

tyto dvě mantry! ```

12. Můj Pane Milovaný, ...

```

Můj Pane Milovaný,

nemáš nic jiného na práci,

než mě vystavovat bolesti

z Tvé Nepřítomnosti. ```

13. Můj Pane Milovaný Nejvyšší, ...

```

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,

jsi slepý,

že Ti musím dát zrak, abys viděl,

že stojím před Tebou

v proudících slzách.

```

14. Můj Pane, ...

```

Můj Pane,

zpívám Tvou Píseň Vítězství,

co mi hlas stačí.

Jasně vidím,

že jsi nechal

Své Uši zcela zavřené. ```

15. Můj Pane Milovaný, ...

```

Můj Pane Milovaný,

byla doba,

kdy jsem si myslel,

že Ty náležíš mně

a já náležím Tobě.

Nyní jsem přesvědčen,

že Ty a já

jsme dva naprostí cizinci,

a patříme dvěma úplně

odlišným světům. ```

16. Můj Pane Milovaný Nejvyšší, ...

```

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,

každý den časně ráno

mně posíláš někoho, aby mi dělal kázání.

Jak to, že Ti ten člověk neřekne,

že mé aspirující údy

jsou zcela otřeseny

a že nemám pro Tebe

ani špetku lásky? ```

17. Můj Pane, ...

```

Můj Pane,

nevidíš,

že můj život je odsouzen

k pozorování a čekání? ```

18. Můj Pane Milovaný, ...

```

Můj Pane Milovaný,

zdá se,

že Tvé vnitřní letadlo

a Tvé vnější auto

nikdy nezačnou fungovat.

```

19. Můj Pane Milovaný Nejvyšší, ...

```

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,

někdy propuknu v bouřlivý smích,

když Tě nazvu

„Můj Pán nepodmíněného Soucitu.“ ```

20. Můj Pane, ...

```

Můj Pane,

dohnal jsi mne k šílenství

touhou vidět Tě.

Plním svou povinnost neobyčejně dobře.

Věříš však ve splnění Své Povinnosti?

Jak to, že ani na prchavou vteřinu

nepřijdeš a nestaneš přede mnou?

Jak dlouho se budeš těšit

ze svého Života hladomoru Soucitu?

```

21. Můj Pane Milovaný, ...

```

Můj Pane Milovaný,

viděl jsem svět.

Viděl jsem také jeho způsoby —

podvod od začátku

do konce.

```

22. Můj Milovaný Pane Nejvyšší, ...

```

Můj Milovaný Pane Nejvyšší,

proč musíš schovávat

Své Osvícení

před tímto světem? ```

23. Můj Pane, ...

```

Můj Pane,

pláču pro Tvůj Soucit.

Tobě dělá radost pozorovat,

jak Tvůj Soucit chrápe. ```

24. Můj Pane Milovaný, ...

```

Můj Pane Milovaný,

já volám po Tvé Ochraně.

Ty mi dokazuješ,

že Slovník Tvého Srdce

neobsahuje slovo

'ochrana'. ```

25. Můj Pane Milovaný Nejvyšší, ...

```

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,

volám k Tobě,

abys zachránil mou pověst.

Ty, jako obvykle,

odmítáš slyšet.

```

26. Můj Pane Nejvyšší, ...

```

Můj Pane Nejvyšší,

mé modlitby a meditace

se v Tobě tak zklamaly,

že mi říkají,

jak jsou zcela ztraceny.

```

27. Můj Pane, ...

```

Můj Pane,

každý den posílám své čisté srdce

hledat Tebe.

S takovou dychtivostí

mé srdce běhá sem a tam,

aby Tě zahlédlo

a padlo před Tebou na tvář

s pokornou prosbou.

Běda,

každý den se ke mně vrací zpátky

s naprosto neplodnými bolestmi neúspěchu.

```

28. Můj Pane Milovaný Nejvyšší, ...

```

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,

chtěl jsem být otrokem

Tvého Srdce.

Asi to byla troufalost

z mé strany.

Rozmyslel jsem si to.

Chtěl jsem být otrokem

Tvého Oka.

Asi to byla také troufalost

z mé strany.

Chtěl jsem být otrokem

Tvých Nohou.

Běda, nepřítomnost Tvé odezvy

mi jasně ukázala,

že to nebyla nic než nestoudnost

z mé strany.

Nyní chci být otrokem

prachu u Tvých Nohou.

Dokonce ani prach u Tvých Nohou

se nezajímá o bolesti

mého srdce.

Můj život tančí

uvnitř místnosti pokoření mé pýchy. ```

29. Můj Pane, ...

```

Můj Pane,

je-li tak obtížné zachránit můj život

mým vlastním způsobem,

alespoň raději mě a můj život zachraň

Tvým vlastním Způsobem,

než abys mě nezachránil vůbec! ```

30. Můj Pane Milovaný, ...

```

Můj Pane Milovaný,

právě proto, že Tě nazývám svým vlastním,

nikdo nechce, abych byl jeho vlastním.

Ne!

Dokonce ani má mysl není ochotná

přijmout mě za svého vlastního.

Všichni mě opustili.

```

31. Můj Pane Milovaný Nejvyšší, ...

```

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,

oheň mé nekončící touhy po Tobě

učinil pouze jednu věc:

místo aby osvítil mé srdce,

spálil mé srdce na popel!

Běda,

kdo jen kdy může být větším hlupákem,

než jsem já? ```

32. Můj Pane, ...

```

Můj Pane,

moje mysl má neustále zlost,

protože Tebou hloupě

trávím všechen svůj čas.

Mohl jsem svůj čas,

podle mé mysli,

strávit moudřeji a plodněji.

```

33. Můj Pane Milovaný, ...

```

Můj Pane Milovaný,

myslel jsem si, že mi dáváš cestu

sladké, osvěcující

a naplňující oddanosti.

Ale nyní vidím,

že cesta, kterou jsi mi dal,

je cestou nezrozeného

a nehynoucího zmaření. ```

34. Mé dítě, nejsi unaveno...

```

„Mé dítě,

nejsi unaveno

svými maratónskými stížnostmi?“

Můj Pane, proč?

Proč bych měl být?

Jestliže Ty se můžeš těšit

ze Svého nekonečného Míru a Blaženosti

zcela Sám,

zatímco mě,

mé srdce

a dokonce i můj dech mučíš,

proč bych měl zůstat zticha?

Ale jsi-li, můj Pane,

unaven,

pak Ti mohu ukázat

můj neprošený soucit.

A zítra,

během našeho společného volného času,

mohu řídit svůj vlak stížností

a svézt Tě

dále než nejdále!

```

From:Sri Chinmoy,Výbuchy utrpení hledajících, Sri Chinmoy Centrum, 1995
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/vas