1 Můj Pane, mám na Tebe tak mnoho stížností...

```

Můj Pane,

mám na Tebe tak mnoho stížností.

Jsi dost laskavý,

jsi dost statečný

poslechnout si mé stížnosti?

„Mé dítě,

nejsem ani laskavý ani statečný,

ale jsem moudrý.“

Můj Pane,

jak to myslíš?

„Povím ti později, co tím myslím.

Prozatím mi dovol,

abych si poslechnul všechny tvé stížnosti

na Mě.“ ```

From:Sri Chinmoy,Výbuchy utrpení hledajících, Sri Chinmoy Centrum, 1995
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/vas